Bli medlem

Medlemskap i NOLUG

NOLUG står for Norwegian Online User Group. Det er en interessegruppe åpen for alle som er interessert i databaser og andre informasjonsressurser. NOLUG retter seg primært mot bibliotekarer og andre informasjonsarbeidere. NOLUG arrangerer møter 3 – 5 ganger i året med ulikt faglig innhold, primært i Oslo.

 

Kontingentsatser for NOLUG:

Type medlemskap Pris
Kontigent betalt av organisasjon/bedrift
Medlemskap som omfatter inntil to personer
Medlemskap som omfatter tre personer eller flere
200 kr
500kr
Kontigent betalt av privatperson
Personlig medlemskap
Medlemskap for student eller pensjonist
100 kr
Gratis

Er du interessert i å bli medlem? Kontakt Charlotte Wemmerlöv på e-post chwem@outlook.comeller telefon 22 69 61 43.

Legg igjen en kommentar