Kontaktinformasjon

Fakturaadresse

NOLUG
v/Charlotte Wemmerlöv
Frichs gate 2b
0360 Oslo

Arbeidsutvalget

 • Marit Kristine Ådland (leder)
  OsloMet – Storbyuniversitetet, Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag
  E-post: Marit-Kristine.Adland@hioa.no
  Tlf: 67 23 83 00
 • Hanne Rennesund Tallaksen
  OsloMet – Storbyuniversitetet, Læringssenter og bibliotek
  E-post: Hanne.Tallaksen@hioa.no
  Tlf: 67 23 57 58
 •  Trude Westby
  Universitetet i Oslo, Realfagsbiblioteket
  E-post: trude.westby@ub.uio.noTlf: 90 78 49 37
 • Petter Næss
  U.S. – Norway Fulbright Foundation
  E-post: petter@fulbright.no
  Tlf: 22 01 40 13
 • Hanne Elisabeth Strømø
  Arntzen de Besche
  E-post: hanne.stromo@adeb.no
  Tlf: 23 89 40 00

Sekretær / kasserer

Revisor

Valgkomité

Legg igjen en kommentar