NOLUG-seminar: To perspektiver på bruk av big data og kunstig intelligens

NOLUG inviterer til innblikk i et nytt og spennende felt: «Hvordan kan big data og kunstig intelligens utnyttes i språklig sammenheng?»
Til å snakke har vi fått med oss aktører fra forskning og næringsliv:

Lars Johnsen fra Nasjonalbiblioteket snakker om Språkbanken og hvordan den brukes/kan brukes i forskning.
https://www.nb.no/forskning/sprakbanken/

Truls Baklid fra Ayfie vil snakke om kunstig intelligens og smarte søk. Ayfies søketeknologi er lingvistisk basert søking med analyse i store tekstmengder. Selskapet leverer søk- og tekstanalyse til bedrifter, særlig innenfor legal-området og de har avtaler med en rekke internasjonale advokatfirmaer.
https://www.ayfie.com/

Dato: tirsdag 18. juni
Tidspunkt: kl. 14.30-16.00
Sted: OsloMet Pilestredet 48, s141 (Gerd Wangs auditorium – 1.etg.)
Arrangementet er gratis og åpent for alle.

Påmelding innen 14. juni til chwem@outlook.com

Vennlig hilsen
NOLUGs Arbeidsutvalg