Kontaktinformasjon

Fakturaadresse

NOLUG
v/Charlotte Wemmerlöv
Frichs gate 2b
0360 Oslo

Arbeidsutvalget

 • Petter Næss
  U.S. – Norway Fulbright Foundation
  E-post: petter@fulbright.no
  Tlf: 22 01 40 13
 • Urd Hertzberg
  Sykehuset Innlandet
  E-post: Urd.Hertzberg@sykehuset-innlandet.no
 • Audhild Tjugen
  Haugesund folkebibliotek
  E-post: audhild.tjugen@haugesund.kommune.no
 • Live Vikøren
  Kunsthøgskolen i Oslo
  E-post: liveviko@khio.no
  Tlf: 93 88 77 58
 • Heidi Kristin Olsen
  OsloMet Storbyuniversitetet, Insitutt for Arkiv, bibliotek og Informasjonsvitenskap
  E-post: heidiko@oslomet.no
  Tlf: 92 44 08 23
 • I permisjon:
  Oda Rosenkilde
  Universitetet i Oslo, HumSambiblioteket
 • I permisjon: 
  Karoline Hoff
  Universitetet i Oslo, HumSam-biblioteket
  E-post: karoline.hoff@ub.uio.no
  Tlf: 22 84 42 36

Sekretær / kasserer

Revisor

Valgkomité