Stortingsforhandlinger komplett på nett

06.11.2014

Stortingsforhandlinger fra 1814 finnes nå i digitale utgaver både på stortinget.no og på nb.no/statsmaktene. De to versjonene ble presentert av henholdsvis Odd Harald Kvammen fra Stortingsarkivet og Petter Rønningsen fra Nasjonalbiblioteket.

Kari Gyllander (Lovdata) og Øivind Frisvold (HIOA/ABI) innledet til spørretime med tema: «Er to søkesystemer dobbelt så godt som ett?»

Øivind Frisvold har laget en oversikt over ulike «innganger» til offentlig informasjon på nett.

Oversikten over publikasjonstyper er sortert etter
(1) oppslag direkte på 
publikasjon,
(2) søking i fulltekst og
(3) søking i bibliografier/registre.


Det er stadig behov for oppdatering av denne oversikten, og kommentarer og innspill kan sendes til oivind.frisvold@hioa.no