Det store datakappløpet – personvernprinsipper under press

Presentasjonen som Catharina Nes brukte er tilgjengelig her.

Tirsdag 24. mai kommer fagdirektør Catharina Nes og skal holde foredrag med utgangspunkt i Datatilsynets rapporter om Big Data og Datakappløpet. Hun tar foCatharina Nesr seg personvernutfordringene som storstilt innsamling og analyse av store datamengder fører med seg. For eksempel hvordan innsamling av tilsynelatende trivielle personopplysninger til sammen kan danne nærgående bilder av den enkelte. Hun vil også gi noen betraktninger om den såkalte «nedkjølingseffekten» – hvordan tap av kontroll av våre personopplysninger fører til at vi legger bånd på vår aktivitet i det offentlige (digitale og ikke digitale) rom – det kan for eksempel innebære at man ikke tør å gjøre spesifikke søk i bibsys i frykt for hvordan disse opplysningene blir brukt senere.

Det er ikke tvil om at Big Data kan brukes til mange gode og samfunnsnyttige formål. Analyse av aggregerte og anonymiserte data kan brukes til å identifisere og forutsi viktige trender og sammenhenger. Men Big Data kan også brukes slik at det berører enkeltindivider direkte. Stadig flere virksomheter ønsker å samle inn og analysere data som kan fortelle mest mulig om den enkelte av oss. Dette for blant annet å effektivisere tjenester eller selge oss produkter. Slik bruk av Big Data kan utfordrere sentrale personvernprinsipper.

Det foregår for tiden et datakappløp. De selskapene som vet mest om sine kunders vaner, interesser, smak og kontaktnett er vinneren i dette datakappløpet. Google, Facebook, Amazon – og norske Schibsted, er eksempler på selskap som har kommet langt i å bruke big data-teknologi til å kartlegge sine kunder.Personopplysninger er den nye oljen, sies det.

Catharina Nes er fagdirektør i Datatilsynet. Utdannet samfunnsviter og jobber med utredning og analyse i Datatilsynet. Jobber for tiden særlig med personvernutfordringer knyttet til big data og kommersiell utnyttelse av personopplysninger. Har tidligere jobbet i Medietilsynet, EU-kommisjonen i Brussel og Utenriksdepartementet.

Knut Hegna publiserte nylig artikkelen “Vi garanterer deg konfidensiell behandling” Biblioteket, forskningen og overvåkningen, et godt utgangspunkt for å sette seg mer inn i dette fra bibliotekståsted.

Tidspunkt: Tirsdag 24.5. kl 14
Sted: HiOA, Pilestredet 48 (P48), rom S141
Påmelding senest fredag 20.5. til Heidi-Kristin.Olsen@hioa.no

Møtet blir strømmet her: https://mediasite.hioa.no/Mediasite/Play/5b8936563df54e6e85062a5861825b771d

Det serveres kaffe og litt å bite i.

Foredraget blir etterfulgt av Nolugs årsmøte. Innkalling til dette sendes ut separat.