Om NOLUG

NOLUG (Norwegian Online User Group) er en interesseorganisasjon for bibliotekarer og andre informasjonsspesialister.

Foreningen tilbyr aktuelle seminarer innenfor informasjons- og dokumentasjonsområdet. Vi ønsker å ha en erfaringsutveksling på tvers av fagområder og bransjer i vår møtevirksomhet.
Temaene varierer, og kan være det meste i krysningsfeltet mellom IKT, informasjonskompetanse, formidling og kunnskapsforvaltning.

Vi tar gjerne i mot forslag til temaer til seminarer fra våre medlemmer og andre interesserte. Send inn forslag til post@nolug.no.

NOLUG-seminarene holdes vanligvis enten heldigitale, eller strømmes live i de tilfellene de avholdes som fysiske arrangementer. Høsten 2020 opprettet vi en YouTube-kanal, der de foredragene som er tatt opp publiseres, etter avtale med foredragsholderne.

Du kan lese mer i artikkelen om Nolug av Even Flood i Bibliotekforum nr 3, 2007 i anledning 20-årsjubileet, og i artikkelen om europeiske og nordiske online brukergrupper av Inga Elding, AstraZeneca R&D Lund.

Vedtekter

 1. Norsk Online Brukergruppe (NOLUG – Norwegian Online User Group) er en interessegruppe for alle som er interessert i informasjonssøking.
 2. Norsk Online Brukergruppe har til formål å fremme medlemmenes felles interesser som brukere av elektroniske informasjonsressurser, herunder:
  • arbeide for erfaringsutveksling mellom medlemmene
  • være initiativtaker til kurs og møter
  • representere medlemmenes interesser på området, nasjonalt og internasjonalt.
 3. Norsk Online Brukergruppe ledes av et arbeidsutvalg på 5-6 personer. Arbeidsutvalget velges av et årsmøte for 2 år av gangen, slik at en annethvert år velger 2, henholdsvis 3 medlemmer. Medlemmene i arbeidsutvalget fordeler selv arbeidsoppgavene seg imellom, og velger evt. leder. Årsmøtet står fritt til å fatte de beslutninger som anses formålstjenlige.
 4. Prinsipielle saker vedrørende gruppens økonomi, herunder fastsettelse av kontingent, og godkjenning av regnskap, foretas av brukergruppens årsmøte.
 5. Gruppen kan ha regionale grupperinger.

Vedtatt på NOLUGs stiftelsesmøte 23.1.1987 med endringer 18.4.1991, 26.5.2004, 6.6.2013 og 18.6.2019.

Årsmeldinger

Søsterorganisasjoner

NOLUG har søsterorganisasjoner flere steder i verden, bl.a.:

Legg igjen en kommentar