MOOC – erfaringer, muligheter og utfordringer

11.02.15 var temaet MOOC – hvilke erfaringer, muligheter og utfordringer har digitale læringsformer gitt oss?

Massive Open Online Course (MOOC) er i vinden. I sommer ble det avgitt en offentlig utredning om MOOC som fortsatt er under behandling: NOU 2014:5 MOOC til Norge — Nye digitale læringsformer i høyere utdanning  Bent Kure

Vi var så heldige å få seniorrådgiver Bent Kure ved Universitetets senter for informasjonsteknologi (UiO) og Jannicke Røgler, bibliotekrådgiver Jannicke Røglerved Buskerud fylkesbibliotek til Nolug-møtet 11. februar for å dele sine refleksjoner og snakke om sine praktiske erfaringer med MOOC. Jannickes Røglers presentasjon er tilgjengelig på slideshare.

 

Medlemsmøtet ble arrangeret i samarbeid med HIOA/Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag.