Metadata og digitalisering i arkiv og museum

Åpent møte 9. februar 14:00 – 16:00 / OsloMet, rom S141 – Pilestredet 48 – Eva Balkes hus (møtet vil tas opp, og strømmes live på Zoom)

NOLUG har invitert fire aktører for å snakke om metadata og søkeportaler for arkivmateriale. Representanter for Stiftelsen Asta, Arkivverket, KulturIT og OsloMet deler sine perspektiver.

Norske arkiver, bibliotek og museer sitter på store mengder metadata om materiale av ulike typer, former og fasonger. Vi har fått felles portaler, hvor materiale fra mange aktører skal samles, sorteres og søkes i. Hvordan jobber arkiv- og museumssektoren med metadata for å utnytte mulighetene til formidling?

Spørsmål? Kontakt oss på epost kontaktnolug@gmail.com

Program

Velkommen og kaffe fra 13:45 (OsloMet/S141)

Digitalarkivet (Arkivverket) v/ Kristin Jacobsen og Anna Malmø-Lund

Arkivverket snakker om sitt arbeid med metadata for portalen Digitalarkivet, som presenterer arkivmateriale i digital form.

Kristin Jacobsen er Avdelingsdirektør for «Forskning og Utvikling» i område Innovasjon hos Arkivverket. Hun har ansvar for utvikling og arkitektur for løsninger i Arkivverket i tett samarbeid med fagavdelingene. Kristin er utdannet siv.ing fra NTNU i Trondheim innen IT, og har tidligere jobbet med teknologi og ledelse i konsulentselskaper som Capgemini og Bouvet.

Anna Malmø-Lund er seniorrådgiver og teamkoordinator i avdeling for Forskning og utvikling i Arkivverket. Hun er prosjektleder for metadata- og katalogprosjektet knyttet til Digitalarkivsatsingen. Hun har tidligere blant annet vært prosjektleder for kommunale arkiv i SAMDOK-prosjektet og var i sekretariatet for Arkivlovutvalget.

Arkivportalen (Asta) v/ Morten Evensen

Asta forteller om arbeid med metadata for Arkivportalen.

KulturNav og DigitaltMuseum v/ Torgeir Forseth (KulturIT)

Museumssektoren samarbeider med Kulturrådet om flere prosjekter, med mål om å gjenbruke felles lister for terminologi, personer, steder m.m. på tvers av museer og systemer. Forseth gir innsikt i katalogisering i Primus, arbeid med metadata og i hvordan museumsobjektene knyttes til autoritetsposter i KulturNav. Hvilke fordeler gir delte autoritetsposter for publikum med tanke på søk og gjenfinning?

KulturNav er et åpent og gratis verktøy, som brukes av en stor andel av museene i Norge. Autoritetsposter fra KulturNav følger et museumsobjekt fra katalogiseringssystemet ut til publikum i DigitaltMuseum, og muliggjør lenking og søking på tvers av museumssamlinger i DigitaltMuseum.

Torgeir Forseth har jobbet som systemkonsulent, fagansvarlig for elektroniske arkivsystemer samt produktansvarlig for digital asset management systemer hos KulturIT siden 2009. Han arbeider til daglig i hovedsak sammen med norske og svenske museum med systemer som sørger for enhetlig og sentral behandling av metadata, både i form av lokale autoritetsregistre og åpne autoritetsregistre som KulturNav.

Herbjørn Andresen (OsloMet)

Herbjørn Andresen er professor ved Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag på OsloMet, og vil snakke om forskningen på feltet.