Webinar: Spilltilbud og formidling i bibliotekrommet

Ønsker dere å starte et spilltilbud på biblioteket?
Eller ønsker dere å ha mer formidling av spill?
Hvordan starter man med å skape et spilltilbud, og hva gjør man med utfordringene man møter på veien?
Og hva har man lov til å formidle, og med hvilke metoder?

Med disse spørsmålene i tankene har vi satt sammen dette webinaret.

Med oss har vi 4 gjester:


Per Eide
og Audhild Tjugen har begge startet opp spilltilbud på sine bibliotek i Bergen og Haugesund. Få en introduksjon til deres tilbud og hvordan de ble til.


Valentina Moreno jobber på jussavdelingen på Nasjonalbiblioteket og vil opplyse om det juridiske rundt spilltilbud og formidling i bibliotekrom. Vi kommer til å ta utgangspunkt i noen case, og oppfordrer dere til å sende inn eventuelle eksempler dere kunne tenke dere å få svar på.

Til slutt vil Anders Grønning fra Bibliogames redegjøre for noen ressurser man kan benytte seg for å komme i gang med spillformidling i biblioteket.

Velkommen til et innholdsrikt og opplysende webinar tirsdag 24. MAI kl. 11:30 – 13:00 på ZOOM!