Digital revolusjon: Hvordan ta makten og friheten tilbake

Vi inviterer til Zoom-møte med Hilde Wisløff Nagell

NOLUG  inviterte til gratis og åpent morgenmøte på zoom fredag, 21.mai, kl.10:00 med Hilde Wisløff Nagell, forfatter av boka «Digital revolusjon: hvordan ta makten og friheten tilbake».

Bilde hentet fra Agenda

Boken drøfter digitaliseringens betydning for vårt samfunn og demokrati, og tar opp hva vi som «digitale borgere» kan gjøre for å styre utviklingen i riktig retning. Dette bør være meget relevante problemstillinger for alle som jobber med informasjon, kunnskap, og en så viktig demokratisk institusjon som biblioteket er.  

Opptak av møtet:

Om Hilde Wisløff Nagell

Hilde Wisløff Nagell er rådgiver i Tankesmien Agenda. Nagell har en doktorgrad i statsvitenskap, og har jobbet mye med politisk filosofi, blant annet som gjesteforsker med Fulbrightstipend ved Princeton University i USA. Hun har også vært politisk rådgiver og fungerende stabssjef for generalsekretæren i Røde Kors. Før hun kom til Agenda jobbet hun i Fritt Ord.


Informasjon om årsmøte 21.05.21

Årets årsmøte og medlemsmøte finner sted digitalt, 21. mai kl 12.

Innkalling, saksliste og saksdokumenter blir sendt ut til medlemmene på epost.

Send epost til heidiko@oslomet.no for å melde deg på og få lenke til møtet.