NOLUGs julemøte 10.desember – Algoritmene Befaler: Personalisering og relativ tilgjengelighet

NOLUG har gleden av å invitere til faglig påfyll før julen slipper til. Er du bekymret for om et gjensyn med Love Actually vil påvirke hva Netflix anbefaler resten av året? Eller er du i ferd med å skape ditt eget ekkokammer på tjenestene du bruker? Vi byr på enkel servering og gratis adgang. Velkommen skal du være!

Tid: 10. desember kl. 14.00-16.30
Sted: OsloMet, Pilestredet 48, Eva Balkes Hus – rom: P168
Arrangementet er gratis og uten påmelding
Eventet på Facebook

TILGJENGELIGHET OG IKKE-TILGJENGELIGHET I STRØMMETJENESTER:
Stømmetjenester bruker algoritmer for å presentere og filtrere innhold ut ifra prediksjoner om hva brukerne liker. En gjennomgående kritikk av algoritme-kulturen er at vi blir presentert for et snevert utvalg, lukket inn i «filterbobler» og «ekkokamre». Algoritmene til tjenester som Spotify, Netflix og Storytel kan imidlertid sies å fungere som bare ett av flere nivåer der medieinnhold gjøres tilgjengelig. Dette foredraget presenterer begrepet «relativ tilgjengelighet» og forklarer hvilke nivåer av tilgjengeliggjøring som gjør seg gjeldende i ulike strømmetjenester for film, fjernsyn, musikk og digitale bøker.

Terje Colbjørnsen er førsteamanuensis ved Institutt for arkiv-, bibliotek-, og informasjonsfag ved OsloMet og presenterer konkrete eksempler fra norsk medievirkelighet for å nyansere inntrykket om algoritmenes makt. Kanskje makten ligger et annet sted?

PERSONALISERING I NRK:
I en tøff global konkurranse om oppmerksomhet er det ikke lenger nok å fortelle de gode historiene. Mediene må også jobbe hardt for at historiene skal finne sitt publikum. Overflod av innhold og valgets tyranni gjør at publikum forventer tjenester som er tilpasset dem og deres behov. Hva betyr inntoget av algoritmer for en allmennkringkaster som NRK? Hvordan kan NRK levere på sitt samfunnsoppdrag om å samle folket og styrke norsk demokrati samtidig som publikum får den personlige opplevelsen de forventer?

Øyvind Holmstad, overingeniør i NRK, forklarer hvordan rikskringkastingen bruker algoritmer i dag, og hvor de er på vei.