På digital skattejakt i NB.no

14.03.2013: Stig Bang kom fra Nasjonalbiblioteket for å fortelle om hvilke skatter som skjuler seg i nb.no, og hvordan vi kan finne dem.

Nasjonalbiblioteket er en av våre viktigste kilder til kunnskap om Norge, nordmenn og norske forhold. Med sitt voksende tilfang av digital kunnskap inntar NB rollen som ”nasjonens hukommelse,” og nye websider skal gjøre det lettere å finne frem til skattene.