Hvorfor gir arkiv og museer slipp på rettigheter og kontroll for å satse på Wikipedia?

13.11.2012: Bjørn Olav Tveit og Jon Birger Østby, Kulturrådet

Wikipedia er i ferd med å bli voksent. Stadig flere offentlige institusjoner bruker Wikipedia i sine prosjekter. Sverige har til og med ansatt statlige wikipedister. I Norge er Wikipedia for arkiv, museum og kunst er et samarbeidsprosjekt mellom Wikimedia Norge, Kulturrådet og en del ABM-institusjoner for å få flere gode artikler om kunst – og kulturfeltet på plass i Wikipedia. Det er en del av GLAM WikiProject (Galleries, Libraries, Archives & Museums). Bjørn Olav Tveit og Jon Birger Østby fra Kulturrådet fortalte om arbeidet og tankene bak det: Valg av media, arbeidsmetoder, kvalitetssikring og så videre. Du kan lese mer om prosjektet hos Kulturrådet.