Årsmøte 2022

Et forsinket årsmøte for 2022 blir avholdt 1. november. Møtet blir digitalt, innkalling sendes til medlemmene i løpet av få dager.

Neste Nolugmøte blir hybrid, og kommer i løpet av november. Programmet kommer snart!