Lesing og forståelse: Skjerm og papir

Anne Mangens presentasjon kan lastes ned her. Opptaket av foredraget er gjort tilgjengelig på Nolugs YouTubekanal.

NOLUG inviterer til online møte med Professor Anne Mangen, torsdag 14.januar, 2021, kl.14:00. Anne Mangen er professor ved Lesesenteret , det nasjonale senteret for leseforskning og leseopplæring ved Universitetet i Stavanger, og har ledet det europeiske forskningsinitiativet E-READ, Evolution of Reading in the Age of Digitisation. 

E-READ samlet nesten 200 europeiske forskere innen psykologi, nevrovitenskap, lesevitenskap, bokhistorie, litteratur- og medievitenskap, for å forske på effekter og implikasjoner av digitalisering på lesing.

Arbeidet munnet ut i Stavanger-deklarasjonen om lesingens fremtid.

Det er ingen mangel på lidenskapelig synsing om hvordan skjermsamfunnet påvirker våre lesevaner, leseforståelse og kognitive evner, men med E-READ har vi fått empirien som skal til for å ha en opplyst debatt om, for eksempel, i hvilken grad det er viktig at skoler og skolebiblioteker fortsetter å motivere elever til å lese papirbøker, eller hvorvidt kunnskapsministeren har rett når hun sier at skepsisen til skjerm i skolen er en ”unyansert, utdatert og lite produktiv debatt.”Professor Mangen vil dele kunnskap og konklusjoner fra E-READ prosjektet og svare på våre spørsmål.

Mer informasjon om Annes forskning fra Forskning.no.

Tidspunkt 14. januar kl.14.00 – 15.30 

Lenke til Zoom: https://oslomet.zoom.us/j/65363360958?pwd=UkM2Z0hKN0QramNwYWtoVStCcm5mUT09

NB: Arrangementet strømmes over zoom (påmelding ikke nødvendig) og det blir tatt opp og delt i etterkant. Du velger selv om du ønsker å delta med video på, og du får mulighet til å endre navnet ditt (display name) om du ønsker, før vi starter opptaket.

Arrangementet er gratis og krever ikke påmelding. Vel møtt!