Webinar: Hvordan søke etter informasjon når man har tapt språket?

Søk på for eksempel Google har blitt en integrert del av hverdagen for de fleste, og noe man lett tar for gitt. Men hva skjer når man mister språket sitt? Hvordan kan man søke etter informasjon i systemer som stort sett krever at man skriver inn ord for å få de resultatene man trenger?

Afasi er en språksvikt som kan oppstå etter hjerneskade og gjøre det vanskelig å bruke og/eller forstå muntlig språk, og gi lese- og skrivevansker. Selv om det er store variasjoner i diagnosen, er vansker med å finne frem til ord en karakteristikk som er felles for alle former for afasi.

Informasjonssøk stiller høye krav til språkferdigheter. Når informasjonsbehovet skal uttrykkes i et søkefelt, må man f.eks. finne rett begrep og stave det riktig, og for å kunne vurdere resultatene trenger man leseferdigheter.

Birgit Kvikne er doktorgradsstipendiat ved OsloMet, og forsker på temaet ved hjelp av intervjuer og observasjon av søkeadferden til personer med afasi. I dette lunsjforedraget vil hun fortelle om sin forskning og foreløpige funn.

Ilustrasjonsbilde: Image by DilokaStudio on Freepik