Velkommen til Nolug-seminar på Det 76. norske bibliotekmøte: Opphavsrett og personvern (GDPR)

Foredragsholder: Cyrille Nolin fra Nasjonalbiblioteket 
Sted: Det 76. norske bibliotekmøte i Sandefjord
Tid: Torsdag 15. mars, parallellseminar 16:30-17:30

Foredraget gir et innsyn i de grunnleggende opphavsrettslige prinsippene og problemstillingene for ABM-sektoren. Det vil gis en generell innledning om opphavsrett – herunder formålene bak regelverket, kravene for opphavsrettslig vern, hvem som kan få vern og vernetid. Hvilke krav som må være oppfylt for å oppnå opphavsrettslig vern vil bli særskilt gjennomgått. Hvis det på tidspunktet for foredraget foreligger en revidert åndsverklov vil de viktigste endringene bli gjennomgått. Avslutningsvis vil de viktigste endringene og virkningene av en ny personvernlovgivning (GDPR) gjennomgås.