Neste møte: Stortingsforhandlinger komplett på nett

Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet 48, rom P168
Tid: Torsdag 6. november, kl. 15.00-ca.17.00.

Stortingsforhandlinger fra 1814 finnes nå i digitale utgaver både på stortinget.no og på nb.no/statsmaktene. De to versjonene presenteres av henholdsvis Egil Borlaug og Odd Harald Kvammen fra Stortingsarkivet og Petter Rønningsen fra Nasjonalbiblioteket.

Kari Gyllander (Lovdata) og Øivind Frisvold (HIOA/ABI) innleder til spørretime med tema: “Er to søkesystemer dobbelt så godt som ett?” Møtet arrangeres i samarbeid med HIOA Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag (ABI).

Påmelding til jofrid.holter@hioa.no innen 3.november.