Om norsk WebDewey

Elise ConradeElise Conradi er prosjektleder for arbeidet med norsk WebDewey, og ansatt i Nasjonalbiblioteket. Nå nærmer det seg ferdigstilling og lansering, datoen er satt til 15. september i år.

På Nolugmøtet 26. mai vil Conradi presentere norsk WebDewey og WebDeweySearch og det tilhørende API, samt snakke litt om fremtidige sluttbrukerløsninger som kan baseres på dataunderlaget til WebDewey.

Møtet finner sted i rom 141 i P48 på HiOA, og starter kl14. Deltakelse er gratis, men siden det serveres kaffe og noe å bite i trenger vi påmelding til Jofrid Holter  (Jofrid.Holter AT senior.hioa.no) innen 21. mai.

Elise Conradi presenterer foredraget slik:

“Arbeidet med norsk WebDewey har vært todelt. På den ene siden, består det av oversettelsen av den 23. fullstendige utgaven av amerikansk DDC. Resultatet skal kun publiseres i en webversjon (verktøyet norsk WebDewey) og vil oppdateres fortløpende. Dato for lansering av norsk WebDewey er satt til 15. september ,i år, og opplæring i verktøyet vil foregå i oktober og november.

En forlengelse av oversettelsesarbeidet begynner etter lanseringen og vil bestå i å lagre så mange bygde numre som mulig i verktøyet. Her håper vi å kunne dra nytte av diverse lokale emneregistre til Dewey. Den andre delen av arbeidet har bestått i å utnytte dataunderlaget i WebDewey til søk og browse i sluttbrukersystemer. Samtidig som vi lanserer norsk WebDewey, skal vi lansere norsk WebDeweySearch, et søkeverktøy som kobler dataunderlaget i WebDewey med Biblioteksøk. Det finnes også et API til dette søkeverktøyet, som er blitt gjort tilgjengelig til blant andre norske biblioteksystemleverandører.”

Velkommen til Nolugmøte!