Webinar: Hvorfor er E-sport relevant for bibliotek?

Tidligere har NOLUG presentert bibliotekene i Haugesund og Bergen som har satset på gamingrom i biblioteket. Som en etterfølger spør vi: Hva er forskjellen på gaming og E-sport, og hvorfor er E-sport relevant for bibliotek?

Arild Bøe Pedersen fra Mysen E-sport Arena sier at det ingen tvil om at E-sport er relevant for biblioteket. Derfor har vi invitert ham til å snakke om sitt fantastiske prosjekt på Mysen innbyggertorg og bibliotek.

Foredraget vil ikke bli tatt opp. Det er satt av tid til spørsmål.

Mysen E-sport Arena er et gratis gamingtilbud på Mysen innbyggertorg og bibliotek. Arenaen er et samarbeidsprosjekt hvor innbyggertorg og bibliotek samarbeider med lokale lag og foreninger om drift av tilbudet.

Arild Bøe Pedersen er Barne- og ungdomsformidler i Indre Østfold kommune. Han leder kommunens satsning på E-sport som en del av innbyggertorg og bibliotek sin strategi om å samarbeide med frivilligheten og å være møteplasser for innbyggerne.

Webinaret blir ledet av Audhild Tjugen, IT-bibliotekar og ansvarlig for satsingen på gaming ved Haugesund Folkebibliotek.