Seriously, trenger vi et norsk fagspråk?

Gratis arrangement på OsloMet og via Zoom

15. mai 14:00 – 15:45

OsloMet, Pilestredet 48, Gerd Wangs auditorium (1.etg.), S141

Program

14:00 Velkommen v/NOLUG

14:05 Kjetil Gundersen, Språkrådet

«Det e itjnå som kjæm tå sæ sjøl!»

Om Språkrådet, språkpolitikken og det norske fagspråket.

Kjetil Gundersen er seniorrådgiver i Språkrådet og arbeider med terminologi og fagspråk, særlig rettet mot universitets- og høyskolesektoren.

Han har hovedfag i engelsk med spesialisering i forskjellene og likhetene mellom engelsk og norsk. Han har arbeidet som norsk- og engelsklærer og som leksikograf ved ordbokprosjektene Norsk Ordbok og NAOB – Det Norske Akademis ordbok. Han har også drevet med språkvask og korrektur og har holdt kurs i klarspråk.

14:45 Pause

15:00 Ingjerd Legreid Ødemark og Camilla Thorvik, Ressursgruppa for litteratursøk ved OsloMet.

Let, så skal dere finne

Om utfordringer knyttet til gjenfinning av norskspråklig forskning

Ingjerd Legreid Ødemark har siden 2015 jobbet på ved OsloMet. Hun er medlem i universitetsbibliotekets tverrfaglige ressursgruppe for systematiske litteratursøk og har etter hvert lang erfaring med gjennomføring av systematiske litteratursøk til forskjellige typer kunnskapsoppsummeringer.

Hun underviser og veileder studenter, ph.d.-kandidater og ansatte ved fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, OsloMet i litteratursøk, reviewmetoder, referansehåndtering og mer.


Ingjerd har hovedfag i anvendt lingvistikk og har tidligere jobbet ved Universitetet i Oslo, Institutt for lingvistikk og nordiske studier.

Camilla Thorvik har jobbet ved OsloMet siden 2013.

Hun er medlem i universitetsbibliotekets tverrfaglige ressursgruppe for systematiske litteratursøk, og har etter hvert lang erfaring med gjennomføring av systematiske litteratursøk og innhenting av kunnskapsgrunnlag til utarbeidelse av forskjellige typer kunnskapsoppsummeringer og kartlegginger. Camilla jobber som kontaktbibliotekar mot Institutt for sosialfag ved OsloMet og underviser og veileder studenter og ansatte i litteratursøk, reviewmetoder, referansehåndtering osv.

Hun har tidligere jobbet i Nærings- og handelsdepartementet.