Personvern på nettet

06.06.2013: Kari Laumann fra Datatilsynet kom for å snakke om hvordan vi bruker nettet, og hvordan nettet bruker oss. George Orwell og Aldous Huxley har beskrevet to ganske ulike fremtidsscenarier. I ”1984” skildret Orwell det totalitære skrekksamfunn, der staten overvåker og kontrollerer borgernes liv til minste detalj. I Huxleys ”Vidunderlige nye verden” har fristelse erstattet tvang som maktmiddel, og borgerne steller i stand sin egen dystopi gjennom forbrukermentalitet og nytelsessyke som fortrenger livets dypere verdier. Det moderne mennesket kjenner seg nok igjen i begge scenarier; det er ikke vanskelig å tenke seg Big Brothers begeistring over internett som overvåkingsredskap, og nettet – smekkfullt av personopplysninger som vi gladelig legger igjen – har uante muligheter til å forføre oss i senk (hver eneste ”like” sier sitt!). Dagens nettbruker skal vokte seg vel for både Big Brother og Big Data!

The Future Of The Web – tegnet av Oliver Widder / geek & poke. Dette verk er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse 3.0 Unported lisens.