Aktuelt møte: Elektroniske forvaltningsarkiv og Nasjonalbibliotekets høsting fra nettet

NB! Nolugmøtet ble strømmet her

Thoms Sødring : Thomas SødringEr de elektroniske forvaltningsarkivene en trussel mot rettsikkerheten? (presentasjonen)

Riksrevisjonen har undersøkt arbeidet med å sikre og tilgjengeliggjøre arkivene i kommunal sektor for noen år tilbake – rapporten ble overlevert Stortinget i 2010. I innledningen sies det blant annet : «Undersøkelsen viser manglende sikring og tilgjengeliggjøring av arkivmaterialet i kommunal sektor. Den manglende sikringen gir etter Riksrevisjonens vurdering økt risiko for at mye bevaringsverdig dokumentasjon går tapt…..»

Dette er utgangspunkt for Thomas Sødrings foredrag. Han vil tegne et bilde om hvordan situasjonen er, og  presentere noen forklaringer på hvorfor utviklingen har blitt slik. Thomas vil presentere et forslag til et rammeverk for å øke forståelse om dette. Han vil også problematisere hvordan nettskyen kan bli en trussel i denne sammenhengen, blant annet basert på Snowden.
Thomas Sødring er førsteamanuensis i arkiv og dokumentforvaltning ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Han er medlem av METAINFO forskningsgruppen og har spesialisert på de digitale sidene av arkivemnet. Thomas er informatiker og er lidenskapelig opptatt av fri programvare. Han jobber aktivt med fri programvare innenfor arkivsektoren for å øke forståelse og kunnskap om elektronisk arkiv.

Kjersti Rustad : Najonalbiblioteket og langtidslagring av internettdata (Presentasjonen)

Kjersti Rustad

Internett er blitt en svært viktig del av vår hverdag, og informasjon som legges ut på norske nettsider er en del av vår kulturarv. Hvordan kan Nasjonalbiblioteket gjennom pliktavleveringsloven sikre at mest mulig av informasjonen på nett blir tatt vare på? Hvordan bevares norske nettsider og hvordan kan vi finne disse igjen?

Kjersti Rustad er utdannet bibliotekar fra Statens bibliotek- og informasjonshøgskole i 1986, og har tidligere erfaring bl.a. fra folkebiblioteksektoren. Hun er nå seksjonsleder ved Nasjonalbiblioteket og arbeider med pliktavlevering av trykte og digitale dokumenter, inkludert innhøsting av norske nettsider. 

Tidspunkt: Mandag 15.2. kl 14.30
Sted: HiOA, Pilestredet 48 (P48), rom S141
Påmelding senest onsdag 10.2. til Heidi-Kristin.Olsen@hioa.no