Hva gjør forlagsbransjen når forskningen blir åpen?

Vi inviterte møte 22. november kl.14.30, der Claudio Aspesi presenterte funn fra sine rapporter for SPARC om forlagsbransjen og infrastruktur for forskning. Presentasjonen ble holdt på engelsk, og etterfulgt av norskspråklig paneldiskusjon med Emily Mary Weitzenböck, Nils Pharo og Per Pippin Aspaas.

Opptak av møte

Med innføringen av Plan s og økt krav til åpen publisering og arkivering gjennomgår også forretningsmodellen til forlagene en radikal endring. Er det tilfeldig at Elsevier ikke lenger er et forlagshus, men en “information analytics business”? Ser vi en trend der de store forlagene retter seg mer direkte mot forskerne, i stedet for institusjonene, og hva betyr dette for oss? Ligger fremtiden i tracking og analyse, fremfor kontroll over selve publikasjonene?

The time has come – who will control the academic and scholarly publishing ecosystem of the future?

Claudio Aspesi står som hovedforfatter av en rekke rapporter fra SPARC (the Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition) som tar for seg forlagsbransjen og infrastruktur rundt vitenskapelig publisering. Siden 2019 har han utgitt tre rapporter for SPARC som beskriver markedssituasjonen til noen av verdens største forlagshus, hvilken retning de utvikler seg i, og han gir forslag til hvordan bibliotek og akademiske institusjoner kan forholde seg til dette for å sikre best mulig kontroll over infrastruktur for forskning. 

SPARC og Aspesi har utgitt en fjerde, rykende fersk oppdatering. 2021 Update: SPARC Landscape Analysis
and Roadmap for Action.
Denne gir konkrete forslag til tiltak for fagbibliotek og institusjoner, for å sikre fortsatt kontroll av infrastrukturen for forskning. 

Bilde av en smilende Claudio Aspesi i mørk dress og fargerikt slips.
Bilde: Claudio Aspesi er medforfatter av en rekke rapporter om forlagsbransjens utvikling.

About Claudio Aspesi

A respected market analyst with more than a decade of experience covering the academic publishing market for international investors.Between 2004 and 2016, Claudio Aspesi was the Senior Research Analyst at Sanford C. Bernstein covering European Media Stocks. The academic publishing market – and RELX and Pearson in specific – was a key area focus for him during his tenure. Previously he was Global Senior Vice President of Strategy at EMI Music and was responsible for defining EMI’s business model as the music industry entered the digital age. Before joining EMI in 2002, Claudio was a member of the executive team at Airclic, an Internet infrastructure company and, prior to that, a partner at McKinsey and Co., working with many leading media and entertainment Companies.

Per Pippin Aspaas
Emily Mary Weitzenboeck
Nils Pharo

Program:

  • 14:30. Aspesi holder foredrag (på engelsk)
  • 15:20 – 16.00. Panelsamtale og spørsmål fra publikum (på norsk), ledet av Urd Hertzberg for NOLUG.

Nils Pharo er professor ved Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag på OsloMet. Han forsker blant annet på informasjonsgjenfinning, kunnskapsorganisasjon, åpen publisering og vitenskapelig kommunikasjon.

Emily Mary Weitzenboeck er førsteamanuensis ved Handelshøyskolen, Offentlig administrasjon og styring på OsloMet og forsker på blant annet rettsinformatikk, personvern, kontraktsrett og forbrukerrett.

Per Pippin Aspaas er faggruppeleder for forsknings- publiseringsstøtte hos UiT Norges Arktiske Universitet, der han er aktiv innen flere prosjekter for åpen vitenskap. Han har en PhD i historie og en aktiv forsker innen fagområder som latin filologi og vitenskaps- og lærdomshistorie, særlig vitenskapshistoriske emner med tilknytning til 1600- og 1700-tallet.

Videre henvendelser kan rettes til Urd Hertzberg og Oda Rosenkilde på kontaktnolug@gmail.com.