NOLUG inviterer til seminar om referansehåndteringsverktøy!

(planlagt før de siste dagenes diskusjon på Biblioteknorge-lista, men ikke mindre relevant nå)  

onsdag 22. mars kl 14 på rom P173 i P48 (Pilestredet 48) på Høgskolen i Oslo og Akershus

Referansehåndteringsverktøy gjør det lettere å holde oversikt over kilder brukt i studier og forskning. De hjelper brukeren til å organisere og gjenfinne referanser, koble referanser og sitater i en tekst og bygge litteraturlister. De kan også brukes til å bygge opp oversikter over materiale – som innholdet i gamle forskerkontorer, arkivskap og andre typer materiale som ikke nødvendigvis skal inn i bibliotekkatalogen, men likevel bør ordnes.

Det finnes en rekke ulike referanseverktøy, både betal-løsninger og gratisløsninger. På dette møtet presenterer NOLUG en av hver:

Solveig Isis Sørbø

Silje Skogheim

Silje Skogheim (HiOA) vil snakke om EndNote.
Solveig Isis Sørbø (UiO) vil snakke om Zotero.
I tillegg viser Kim Tallerås Mendely, og Trude Westbye BibLaTex

Vi vil svært gjerne lage plass til presentasjon av flere verktøy, for eksempel BibLaTex, Mendeley eller Reference Manager – meld til
Trude Westby innen 18/3  hvis du er interessert i å presentere et av dem!

Påmelding innen 18/3 til Heidi Kristin Olsen.

(møtet blir ikke strømmet)

Møtet arrangeres i samarbeid med Institutt for Arkiv, bibliotek og informasjonsfag ved HiOA.

Velkommen!