Nolugmøte: Open Access

Håvard Kolle Riis

Foto:UiO

Håvard Kolle Riis, underdirektør for universitetsbibliotekets digitale tjenester (UiO), vil presentere status for arbeidet med Open Access ved UiO med utgangspunkt i rapporten UiO: Open Access  – Kartlegging og analyse.

Opptak av foredraget og presentasjonen som PDF-fil.

Han vil også vise ulike modeller for åpen publisering og ulike tiltak og strategier som er satt i gang for å øke andelen åpen publisering, både nasjonalt og internasjonalt.

Praktisk info

Tid: Torsdag 30. november, kl 14:00
Sted: Rom P48-S141, Pilestredet 48

Påmelding sendes til Heidi-Kristin.Olsen@hioa.no innen 28. november.
Arrangementet er gratis og åpent for alle.

Møtet arrangeres i samarbeid med Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag på Høgskolen i Oslo og Akershus.