Om norsk WebDewey

Elise ConradeElise Conradi er prosjektleder for arbeidet med norsk WebDewey, og ansatt i Nasjonalbiblioteket. Nå nærmer det seg ferdigstilling og lansering, datoen er satt til 15. september i år.

På Nolugmøtet 26. mai 2015 presenterte Conradi norsk WebDewey og WebDeweySearch og det tilhørende API, og snakket litt om fremtidige sluttbrukerløsninger som kan baseres på dataunderlaget til WebDewey.

Opptaket av strømmen fra møtet blir lagt ut i løpet av kort tid.

Elise Conradi presenterte foredraget slik:

«Arbeidet med norsk WebDewey har vært todelt. På den ene siden, består det av oversettelsen av den 23. fullstendige utgaven av amerikansk DDC. Resultatet skal kun publiseres i en webversjon (verktøyet norsk WebDewey) og vil oppdateres fortløpende. Dato for lansering av norsk WebDewey er satt til 15. september ,i år, og opplæring i verktøyet vil foregå i oktober og november.

En forlengelse av oversettelsesarbeidet begynner etter lanseringen og vil bestå i å lagre så mange bygde numre som mulig i verktøyet. Her håper vi å kunne dra nytte av diverse lokale emneregistre til Dewey. Den andre delen av arbeidet har bestått i å utnytte dataunderlaget i WebDewey til søk og browse i sluttbrukersystemer. Samtidig som vi lanserer norsk WebDewey, skal vi lansere norsk WebDeweySearch, et søkeverktøy som kobler dataunderlaget i WebDewey med Biblioteksøk. Det finnes også et API til dette søkeverktøyet, som er blitt gjort tilgjengelig til blant andre norske biblioteksystemleverandører.»