Orientertering om Fellesdata / Presentasjon og brukererfaring av databasevertene

11.06.1987:

Orientertering om Fellesdata
Elisabet Styrvold

Presentasjon og brukererfaring av databasevertene
Solveig Opheim, Institutt for energiteknikk: STN
Anne Eldrid Tanga, Statens Forurensningstilsyn: Infoline
Marit Kleppa, Stortingsbiblioteket: LOVDATA
Erfaringsutveksling om bruk av Datapak
Jon Anjer: NOLUG’s elektroniske møteplass